23 октомври 2018

Мистериозните древни стени в Бъркли, Калифорния

На хълмовете на изток от залива на Сан Франциско има поредица от древни стени. Човек би си помислил, че те са изучавани обстойно и задълбочено, но странно, не е така. По някаква причина историците и археолозите избягват тези стени, твърде малко е писано за тях.

Стените са изградени от добре наредени един спрямо друг базалтови блокове, най-долните са добре вкопани в земята и тежат до тон. Серията от стени се простира на десетки мили. За жалост през годините някои части от това древно съоръжение са унищожени. Понякога стените завиват под различни ъгли, като цяло не изглежда да са ограждали нещо и не е ясно каква им е била целта. Едната крайна точка на поредицата стени е връх Диабло (от испански: дявол), където е открит странен каменен кръг с диаметър 9 метра. На някои места стената достига височина от 1.8 метра и дебелина 0.9 м. На едно място стената се вие в спирала около една скала, диаметърът на спиралата е над 60 метра.

Преди да дойдат европейските заселници, в района са живели индианците Олони, но те не са използвали камъка за строежи.

На запад от залива на Сан Франциско има друга каменна аномалия, която може би е свързана със стените. Това са 400 внимателно наредени камъка.

През 1904 професор Джон Фрайер предполага, че стената е изградена от китайци, които са достигнали до Америка преди европейците. Някои изследователи обръщат внимание, че стените в Бъркли изглеждат доста подобни на други древни структури намирани в други щати.

Източник


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-популярни (последни 7 дни)