01 май 2018

Съществувала ли е митичната река Сарасвати?

"Ригведа" или "Риг веда" (на английски също съм виждал да се пише по два начина - слято или отделно: "Rigveda" и "Rig Veda") е древноиндийска колекция от ведически химни написана на санкскрит. Тази творба е създадена 2000 г. пр. н.е., а може би и по-рано. В нея е описана реката Сарасвати (на английски "Sarasvati" или "Saraswati"), която е по-велика от великите реки Инд и Ганг и която е започвала от планините и е стигала до океаните.

Твърди се, че самата "Ригведа" е композирана край брега на тази магична река. Сарасвати е имала такова голямо значение за древните хора населявали тази част от света, че дори има богиня със същото име, която понякога се отъждествява с реката, а друг път е отделно същество като двете взаимно се допълват.

Богинята Сарасвати е покровителка на знанието, изкуствата, музиката, мъдростта и природата. Често е изобразявана седнала край реката Сарасвати.


Заради начина, по който е описана река Сарасвати, повечето учени приемат, че това е чисто митическа река, която не съществува в действителност. Че коя река е по-велика от Инд и Ганг?!

Не всички обаче споделят това мнение. Според някои някога наистина е имало голяма мощна река на индийския субконтинент. В "Ригведа" Сарасвати е описана доста детайлно - посочва се между кои други две реки се е намирала и кои са и били притоците. Нима някой ще си играе да измисля такива подробности за чисто митична река?

Доктор Маян Вахиа (Mayank Vahia) от Индия смята, че само една река може да се впише в подробностите дадени за Сарасвати в "Ригведа". Това е почти пресъхналата сезонно течаща в западна Индия Гагар (Ghaggar), която преминава в Пакистан, където е известна като Хакра (Hakra). Доказателствата за тази теория са доста силни - Гагар-Хакра се намира между двете реки посочени в "Ригведа". Освен това сателитни и геологически проучвания са доказали, че някога тя действително е била по-мощна отколкото е сега. Не на последно място около тази река в периода 3300-1700 г. пр. н.е. е съществувала Харапската цивилизация, първата индийска култура смятана за една от трите най-стари човешки цивилизации заедно с тези на древен Египет и Шумер. Има дори предложения, че именно поети от харапската цивилизация са написали ведическите произведения.

Все пак теорията на доктор Вахиа търпи известни критики. Някои геолози смятат, че Гагар-Хакра дори и в миналото е била просто сезонна река, която е ставала мощна единствено по време на мусоните. Нима древните биха възпели река течаща (макар и доста мощно) само през част от годината? Освен това други посочват, че е рано са свързваме ведите с Харапа. Информацията, която имаме за първите идва само от литературата / фолклора, а за вторите само от археологията. Ами ако все пак това са различни цивилизации?

Има и други теории. Според някои Сарасвати е Хелманд, най-голямата река в Афганистан. Между другото в древен Афганистан също е имало древна велика цивилизация много преди идването на талибаните.

Трети пък казват, че преводът на "Ригведа" не е точен или е направо сбъркан. Според тях Сарасвати не е река, а място, земя богата на много вода. Така Сарасвати би могло да се отнесе към цяла Индия.

Източник 1 и Източник 2

Как изглежда реката Гагар-Хакра днес:


Реката Хелманд в Афганистан:


ПОДОБНИ СТАТИИ:
Долмените - тези древни неразгадани структури
Хълмът Тестачо в Рим
Каналът на фараоните в Сирия и Йордания

1 коментар: