28 октомври 2015

Митични духове, демони и същества: Караконджул (Балкански полуостров)

Караконджулът е създание от фолклора на повечето балкански народи. Среща се под различни имена в България, Гърция, Турция, Сърбия и др. При гърците например се нарича καλικάντζαρος („калика̀нтдзарос“) или παγανό („пагано̀“).

Българският произход на името не е ясен, единствено представката „кара“ е турска и значи "черен". На много места в Родопите съществото се нарича просто „конджур“. Възможно е наименованието да идва още от тракийските вярвания. Друг вариант е думата да идва от древна Гърция - според някои означава kalos-kentauros (красив кентавър), макар че караконджулът няма много прилики с кентаврите.

Караконджулът наподобява космат човек с голяма глава, рога, опашка, едно око и един крак. Външният вид обаче има отделни разлики при различните народи.


Легендата за него има различни вариации при различните балкански народи, но като цяло се смята, че се появява само през така наречените от християните 12 „мръсни дни“ (след Коледа, 25 декември до Йордановден, 6 януари). Поради това месец януари се нарича „караконджов“ месец. Когато се появи в споменатия период той примамва пътниците и ги възсяда, хвърля жертвите си от високи скали и дървета в дълбоки вирове, или ги разкъсва между воденичните колела. Съществото злосторничи само нощем (до първи петли), след което изчезва внезапно.

Караконджулът живее в пещери, реки, запустели воденици и места, където расте бръшлян. Според някои поверия той може да се засели в тъмните или труднодостъпните места на къщите - например на тавана или в плевнята. В гръцките легенди обаче караконджулите живеят само под земята и постоянно се опитват да отрежат световното дърво - това върху което се крепи целият свят. Преди обаче да довършат пъкленото си дело, идва Коледа и след нея те се качват на повърхността където създават неприятности на хората. На 6 януари отново се връщат под земята, но световното дърво напълно е зараснало и те трябва да почнат отначало.

Има различни начини за предпазване от караконджулите. Един от тях е да се постави гевгир (купа с дупки подобна на сито) на входа. Съществото ще брои цяла нощ дупките, а на сутринта ще изчезне с първите слънчеви лъчи. Друг вариант на това поверие е, че като почне да брои, щом стигне до три, караконджулът ще изчезне, защото "три" е свещено число. Също така може да се остави огънят в камината да гори цяла нощ, за да не влезе създанието през комина. В България кукерите гонят караконджулите както и другите зли сили.

В Турския фолклор караконджулите не са толкова опасни колкото в легендите на другите народи. Освен това естествено появяването им не е свързано с християнската Коледа. Вместо това според турските поверия караконджулите идват през 10-те първи дни на "Големия студ" (Zemheri). Срещнат ли човек, ще му зададат въпроси. Правилото е във всички отговори да има думата "кара" (черен, черно). Освен това единствено в турските легенди караконджулите могат да имитират гласовете на близки хора и така да примамват навън в студа.

Има теория, че митът за караконджулите идва от древногръцките дионисиеви празненства. При тях се е пиело много вино, а някои хора са носели животински маски. Възможно е пияното простолюдие да си е мислило, че вижда зли свръхестествени същества.

Източник 1 и Източник 2

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-популярни (последни 7 дни)