22 юни 2013

Древна гигантска вълна от Балтийско до Черно море?

Наскоро попаднах на интересен материал в руския сайт "Paranormal News". Той може да бъде прочетен в оригинал тук:


В него се говори за различни неща, но аз ще разгледам само силно спекулативното твърдение изложено във втората част.

Това е сателитна снимка на делтата на река Днепър, извадена от "Гугъл Земя":


Според изчисленията направени в руския сайт, площта на образувания в Черно море наносен слой от тази река е 5395,7 квадратни километра, със средна дебелина около 1280 метра. Така общия обем на наносите се изчислява на 6906,5 кубични метра.

А ето сателитна снимка на делтата на река Ганг:


Площта на наносите е 99067 квадратни метра, а средната им дебелина е 511 метра. Това прави обем от 50623 кубични метра.

По дебит Днепър и Ганг се различават над 10 пъти в полза на индийската река. Следващите изчисления които са направени са за времето за което всяка от реките би трябвало да е пренесла своите наноси съответно в Черно море и Индийския океан. Резултатите са интересни, макар че не съм напълно убеден, че са съвсем правилни. Ганг трябва да е направила своя наносен слой за няколкостотин години (което ми се вижда твърде малко, това е стара река), а Днепър за 21 милиарда години, повече от възрастта на самата Земя!

Ако изчисленията са верни или поне приблизително верни, такава аномалия може да се получи по един начин - гигантска вълна. Тази вълна може да е дошла от Балтийско море и през средноруската низина да е достигнала до Черно море помитайки всичко по пътя си.

Има и други факти които подкрепят една такава теория. Долината край белоруския град Могильов е широка повече от 20 километра. Самата река там не е толкова голяма и е трудно да си представим, че е спомогнала за оформянето на долината - дали това не е направено от огромната вълна?

Ето една примерна карта на това от къде може да е минала предполагаемата вълна (или по-скоро няколко разделили се вълни):


Също така защо на големи площи в Русия почвата е с дебелина едва 10-15 сантиметра? Сякаш е била изметена с гигантска метла. В черноземната зона почвата е 1.5 метра. Разликата е голяма.

А от къде в Черно море се е взело такова количество сероводород? Може би той се е получил от голямото количество биомаса донесена от гигантската вълна. Самото Черно море може би е получило името си, защото действително е било черно заради донесената почва и гниенето на растения и животни.

Една такава катастрофа би трябвало да се е случила хиляди години назад, това бих могъл да го приема. Но според руския сайт всичко е станало преди около 400 години - това ми звучи твърде невероятно.

Но когато и да се е случило (ако въобще тази теория е вярна), остава един по-важен въпрос - може ли да се повтори пак?

ПОДОБНИ СТАТИИ:
Неспокойната Земя (още два априлски случая + една теория)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-популярни (последни 7 дни)