23 юни 2020

Когато животните атакуват гноми - ч. 2

Следващата история е изпратена до изследователя Брент Суагер от жена живееща в Южна Америка. Там тези същества не се наричат гноми, а се използва думата "дуенди" (Duendes).

Действието се развило на края на малък град в Аржентина. Слънцето вече залязвало. Жената била на разходка. По едно време чула странни пискливи звуци идващи някъде отпред. Звучало като пискливо гласче крещящо на непознат език. Първоначално си помислила, че може да е някое дете, което е в беда и затова се втурнала напред. Жената завила зад един уличен ъгъл и това което видяла било сюреалистично.

Притиснато до една ниска стена стояло малко същество облечено в зелени дрехи. Човечето имало бяла брада и бяла коса. То държало малък клон от дърво и с него се бранело от една котка, която се опитвала да го докопа. Единият ръкав на дрехата на гнома бил разкъсан и от там се процеждала кръв. На лицето му било изписан страх, но и решителност. Този дуенде яростно се отбранявал, докато крещял нещо на странния си език.

Жената се провикнала и котката подскочила и побягнала от изненада. Съществото си поело въздух, вдигнало една малка шапка, която била паднала на земята, след това погледнало към жената и сякаш кимнало като благодарност. След това се отдалечило и завило покрай стената. Жената изтичала натам, но когато и тя погледнала зад ъгъла, съществото вече го нямало.

Няма коментари:

Публикуване на коментар