05 май 2020

Вълнуващи космически сигнали - част II

На 15 август 1977 радио телескопът Голямото Ухо на щатския университет в Охайо улавя странен сигнал с продължителност 72 секунди. Той е толкова необичаен, че астрономът Джери Еман, който по това време е в обсерваторията, написва отстрани на разпечатката възклицанието "Wow!". Сигналът ще остане известен именно под това име, макар официалното му название да е 6EQUJ5. Честотата на която е уловен е 1 420 мегахерца и там обикновено е доста тихо. Това е и една от причините някои да вярват, че сигналът е дело на извънземна цивилизация.

За жалост Wow-сигналът никога не е уловен повторно и това дава повод на скептиците да твърдят, че той вероятно е причинен от някакъв дефект в апаратурата. Други мислят, че източник на радио-излъчването е някоя от двете комети, които по онова са се намирали в космическото пространство към което е бил насочен телескопа на университета в Охайо. Това са кометите “266P/Christensen” и “335P/Gibbs”. Никога обаче от тези или от които и да било други комети са били засичани радиосигнали. Ако действително някоя от тях е излъчила посланието, това може би би значено, че тя въобще не е комета, а извънземен космически кораб!

Източник


Няма коментари:

Публикуване на коментар