14 май 2020

Бактерия, която е едновременно анаероб и аероб

Бактериите, а и другите организми се делят на анаеробни (способни да живеят без кислород) и аеробни (такива изискващи кислород за своето съществуване).

Много от познатите ни бактерии са анаеробни. Те не се нуждаят от кислород за своя метаболизъм. Вероятно не можете да назовете латинското име дори на една такава бактерия, но без да знаете ние като човечество много разчитаме на тях. Анаеробни бактерии разяждат захарите в храните. Спомагат за ферментацията и получаването на сирене. Като страничен продукт от тяхната жизнена дейност често се отделя водород. За тези бактерии, това е безполезен газ, но в големи количества той може да наруши метаболизма им и да ги убие. Затова много от познатите ни полезни бактерии се комбинират с други видове бактерии, които пък използват водорода. От комбинирането му с въглероден диоксид те получат енергия.

Наскоро учените са открили вид бактерия, която е едновременно е и двете. Тя е наречена Acetobacterium woodii. Няма да е пресилено сравнението с някакво митично същество сменящо си формата. Тази бактерия може да ползва и двата вида метаболизъм в зависимост от това колко водород има в средата, в която се намира.


Да, знам, че бактериите са доста малки и просто устроени същества в сравнение с нас и другите бозайници, но все пак нека се замислим за всичко, което ни изглежда невероятно на този етап. Щом има вид бактерии способен да си променя метаболизма, не е ли възможно да има и висши същества с изменчиви характеристики като познатите ни от легендите върколаци?


Няма коментари:

Публикуване на коментар