08 март 2020

Ксеркс I

Ксеркс I е персийски цар от династията на Ахеменидите, царувал в периода 485 – 465 пр.н.е.. Син е на Дарий I и Атоса, дъщеря на Кир Велики. Ксеркс I е най-известен като предводител на големия поход на персийската войска в една от войните с Гърция.

Днес представите ни за този владетел се базират основно на филма "300" на режисьора Франк Милър, където Ксеркс е главният отрицателен герой. Интересно, но такива изкривени негативни виждания за персиеца има още от времето на неговото царуване. Те се дължат основно на гърците, което показва, че очернянето на враговете с измислици не е нещо ново, което хората правят от едва наскоро.

Но да започнем подред. Ксеркс не би трябвало да е цар, първородният син на Дарий I е друг, но той обаче е от друга жена. Ксеркс е предпочетен защото е внук на великия персийски цар Кир.

Ксеркс остава в историята със своя поход срещу древна Гърция. Известната битка при Термопилите, състояла се между 11 и 13 август 480 г. пр. н.е., е част именно от тази кампания. Персите надвиват шепата спартанци, но тяхната легендарна съпротива остава в историята. На 28 септември 480 г. пр. се състои морската битка при Саламин, която гърците печелят и това обръща хода на войната. Всичко окончателно приключва около година по-късно. През август 479 г. пр. н.е. се състои битката при Платея. Обединените сили на Елинския съюз (Спарта, Атина, Коринт и Мегара) разгромяват армията на Ксеркс I.

През 472 г. пр. н.е. Есхил написва своята трагедия „Персите“. В нея има една сцена, в която Атоса, майката на Ксеркс разговаря с духа на неговия баща Дарий I, който говори изключително негативно за сина си. Явно години след войната между перси и гърци, вторите таят такава злоба в сърцата си срещу своите врагове, че в пиесата автора Есхил, който между другото се е сражавал и при Саламин и при Платея, дори призовава духа на Дарий, който плюе по Ксеркс.

Самият Ксеркс също се появява в края на „Персите“. Той е представен като човек, който не може да контролира емоциите си и има буйни пристъпи. Основните му реплики се състоят от нечленоразделни звуци като "ой, ой" и "отототой".

Тази пиеса толкова се харесва на атиняните, че тя печели първа награда на Дионисиевия фестивал състоял се в Атина.

Херодот също разказва за Ксеркс в своето произведение "История". Той обаче пише историческа хроника, а не художествена творба и затова не си позволява да разказва за плюещи духове. Той очерня персиеца по друг много тънък начин - сравнява го с предишните владетели Кир и Дарий I и по този начин Ксеркс I е представен като издънка на рода. Все пак Херодот не стоварва всичката вина върху раменете на Ксеркс, може би в опит да бъде обективен, той разказва, че персийският поход в Гърция се е провалил заради персийския генерал Мардоний, който е и братовчед на Ксеркс.

А какви са успехите на Ксеркс I? Не може да е известен само с провала си в големия поход. Да, точно така, Ксеркс допринася за развитието на империята на Ахеменидите, но донякъде и за нейното западане. Той успешно потушава две сериозни въстания във Вавилон и Египет и по този начин запазва тези територии в пределите на империята.

Освен това поддържа така нареченият "Царски път", който не е толкова известен като Пътят на коприната, но за персийците е бил не-по-малко важен. Тази "древна магистрала" е започната от Дарий I и дори Херодот я хвали. Била е дълга 2699 км и е позволявала конник да измине разстоянието за 9 дни!

Освен това Ксеркс създава архитектурните забележителности Портата на всичките народи и Залата със стоте колони. За тези си проекти обаче той налага населението с тежки данъци.

Има един интересен момент от живота на Ксеркс, който обаче изглежда е самата истина, а не гръцка сплетня. Когато силна буря събаря мостовете над протока Хелеспонт (днес известен като Дарданели), персийският владетел нарежда на войниците си 300 пъти да нашибат водата и да пуснат окови в нея.

Ксеркс е убит от един от своите съветници, който се надява да седне на трона. Планът му обаче се проваля и заговорникът на свой ред е убит от Артаксеркс I, един от синовете на Ксеркс, който става следващият владетел на Персия.

Източник


ПОДОБНИ СТАТИИ:
Килим на 2500 години от Сибир - като днешните килими
Важна битка между брити и римляни никога не се е състояла
Римското "швейцарско ножче"

Няма коментари:

Публикуване на коментар