11 декември 2019

Защо рицарите темплиери толкова са се интересували от Харан?

Харан е едно от най-старите селища на света. Той се намира в днешна Турция и е известен с това, че къщите скупчени като килийки от кошер са построени само от глина без да е използвано каквото и да било дърво. Този дизайн датира от 3000 години и запазва вътрешността студена докато навън е жега. До към 80-те години на ХХ все още е имало хора, които са живели в тези къщи от кал в Харан. Днес обаче те са само туристическа забележителност, а населението на селото живее в съвременни къщи.

Харан е бил оживен търговски център намиращ се на пътя на коприната и освен това е споменат в Библията.


През 12 век, докато е част от християнското царство Едеса Харан привлича интереса на рицарите темплиери. През 1145 г. Едеса е нападната от селджукските турци и в западна Европа се организира кръстоносен поход за спасяването ѝ. Странното е, че този поход не е обявен от Папата, а от свети Бернар от Клерво. Освен това не цели освобождаването на Йерусалим, а на малко царство във вътрешността на Мала Азия. Защо? Може би тук е момента да разгледаме по-добре личността на свети Бернар. Той е френски средновековен мистик, една от основните фигури в Цистерцианския орден. Освен това подпомага създаването на ордена на рицарите-темплиери.

Според една теория темплиерите са знаели, че Едеса всъщност е легендарният град Ур на Халдейците. Този град се споменава в Библията като родното място на Авраам, легендарният общ родоначалник на трите авраамически религии. Според официалната наука Ур се е намирал недалеч от днешния град Насирия в Ирак. Дори са открити редица руини и ценни артефакти при археологически разкопки.

Има обаче и историци, които не се съгласяват, че намереният древен град в южен Ирак действително е Ур от Библията. "Ур" в древността е използван често за означаване на различни градове, дори самият Йерусалим е наричан "Уру-шалом", което значи "мястото на мира".

За Авраам е споменато, че е имал конфликти с хетите, за които е известно, че са живели в централна Турция. Така че е логично самият Авраам да е живял в северна Месопотамия, а не в южна.

Според теорията свързваща Харан с Ур, халдейските магове са се укрили в Харан след разпадането на тяхната империя. Смята се, че техните знания са били запазени в Харан през следващите хиляда години. Дали това не е била истинската цел на кръстоносния поход и на рицарите-темплиери участващи в него? Дали свети Бернар не е искал да се докопа до древните мистични знания?

Смята се, че след първия кръстоносен поход от 1097, се е разбрало за съществуването на огромно съчинение известно като Corpus Hermeticum, което е било "по-старо от Ной" и е съдържало древни окултни знания. За автор на този труд се смята митичната фигура Хермес Трисмегист.

За Харан е известно, че главният негов храм през 12 век не е бил християнски, ислямски или юдейски. Той е бил посветен на месопотамския лунен бог. Това е супер странно! През 12 век от н.е. е продължавало да съществува храм посветен на религия от преди хиляди години. За жалост храмът е унищожен през 1259 от монголите. Преди това да се случи обаче храмът е бил поддържан от религиозната група известна като сабии, които са почитали Хермес и са се занимавали с алхимия. Не е трудно да се стигне до извода, че вероятно тази религиозна секта е знаела къде се намира Corpus Hermeticum.

Барелеф посветен на месопотамския лунен бог:


Историята на сабиите е интересна. Практикуваната от тях алхимия е фокусирана на минералите и металите различни от златото, което според някои автори говори, че тяхната традиция е много по-стара от тази занимаваща се със благородните метали. Има предположения, че всъщност идват от древен Египет и са последната издънка на египетските жреци. Дори и името им звучи близо до египетската дума означаваща "звезда".

Сабиите са просъществували толкова дълго благодарение на това, че са споменати в Корана. И дори се смята, че имат голяма роля за златния век на Исляма, времето, когато се е поощрявало развитието на науката и изкуството. Знанията на сабиите са се предали на ислямските течения известни като суфи и друзи

Освен това се смята, че Джабир ибн Хайян, един известен суфистки алхимик, е притежавал най-старите известни копия на загадъчната Табула Смарагдина, за която съм писал преди време тук:


Дали я е получил от сабиите, чиито предци някога да са я донесли от Египет? И дали в последствие този текст не е попаднал в ръцете на темплиерите?

Между другото попаднах и на твърдение, че въпросният Джабир ибн Хайян дори е написал всичките или поне някои от историите от "Хиляда и една нощ". Не можах да намеря по-сериозни източници подкрепящи това твърдение, но изследователите признават, че макар да не е ясен автора (или по-скоро авторите), в този сборник от приказки са закодирани много от ученията на суфизма.


Надявам се, че тази статия ви е доставила толкова удоволствие да я четете, колкото на мен да я подготвя. Колко от нещата в нея са верни и колко са преувеличени? Колко от древното знание се е запазило до днес в тайни общества? Колко от нещата, които приемаме за даденост всъщност са повлияни от древни разбирания и учения?

ПОДОБНИ СТАТИИ:
Мистериозните рисунки от захвърлената кутия
Тайните общества и звездите в небето

Няма коментари:

Публикуване на коментар