06 февруари 2019

Трансилвански легенди - трансилванската Жулиета

Почти всяка култура по света има поне една история за забранена любов с трагичен край. Често пъти тези народни разкази стават основата за написване на велики художествени творби, опери и т.н. - нека само си припомним Тристан и Изолда и Ромео и Жулиета. В Трансилвания също има една такава история. Някога в Гарбова живяла красива девойка, която била от богата фамилия. Родителите ѝ не искали кой да е за жених, те държали този за който ще се омъжи да е също от богат род. Момичето обаче се влюбило в беден слуга. Осъзнавайки, че няма шанс да бъдат заедно, младежът напуснал селото и тръгнал по широкият свят да си дири късмета. Родителите на момичето намерили жених и подготвили всичко за сватбата. Когато обаче девойката влязла в църквата, тя се строполила мъртва пред олтара, а букетът, който държала, се превърнал в каменен кръст. Казват, че това е кръстът, който днес се намира в църквата и може да бъде видян от всеки.

По тази история има написани поема и пиеса.

Източник


ПОДОБНИ СТАТИИ:
Места населени с духове - част II
Места населени с духове - част III
Места населени с духове - част IV

Няма коментари:

Публикуване на коментар