27 ноември 2018

Историята на катапулта

Статия излязла за първи път на 31 август 2016 в моя блог "Военна сводка".


Кога точно се е появил катапултът не е ясно, във всеки случай той е използван още в древни времена. Най-примитивните катапулти могат да се опишат просто като дървени лостове за мятане на камъни с едно рамо.

Римляните са използвали вариация на катапулта наречена "онагър". Думата е име на вид диво азиатско магаре. Камъните са поставяни в нещо като прашка завързана на края на рамото. Според едно предположение римляните са нарекли катапулта така, защото той е подскачал и "ритал" като диво магаре, когато е изстрелвал каменните късове.


Китайците също са използвали катапулти. Има писмени източници разказващи за подобни машини използвани в битка през 707 г. пр. н.е.

Рисунка на китайски катапулт намерена в документи отнасящи се към периода 5-3 век пр. н.е.:


Важна разлика между дадените римски и китайски катапулти е принципът им на действие. Онагърът използва усукване, за да задвижи метателното рамо. Китайският катапулт е на практика двураменен лост.

Ето две графики обясняващи тези физични принципи (взети от Уикипедия).

При римският катапулт даден елемент се усуква и се застопорява. Когато се освободи, той с бърза скорост се връща в първоначалното си положение и съответно изхвърля прикачените към него обекти.


Лостът е поставен прав обект върху опорна точка. Тя го разделя на две рамена. При въздействие върху по-късото рамо, в края на по-дългото се получава въртящ момент различен от този при по-късото. Именно на по-дългото рамо се поставят камъните, които ще бъдат изстрелвани.


Лостовият катапулт се зарежда по-бързо и следователно може да стреля по-често. Твърди се, че именно той е спомогнал за много от ранните победи на мюсюлманските армии - те възприели китайската версия на катапулта. Първият сблъсък на европейците с лостов катапулт обаче бил не в битка с ислямски завоеватели, а при обсадата на Солун през 597 г. наложена от аварите. Това племе идвало от Азия и вероятно също било взело технологията от китайците.

Въпреки предимствата на лостовият катапулт, в Европа и през средновековието продължава да се използва принципът и на римския онагър. Ето един такъв, наречен мангонел:


Постепенно обаче се налага и лостовият принцип, особено след кръстоносните походи. Тези катапулти в огромния си вариант стават известни като "требушет":


Краят на масовото използване на катапулти идва с появата на барута и топовете. Все пак за последно значимо използваме на катапулти може да се приеме Първата световна война. Французите са имали малки катапулти с които са хвърляли гранати по окопите на германците.


Източник

2 коментара:

  1. В последствие катапултите биват изместени от колесни и самоходни артилерийски установки - САУ. С развитието на ракетните технологии и компютъризацията, те биват пренебрегнати и рядко използвани, главно поради логистични причини.

    ОтговорИзтриване