09 август 2018

Градски легенди от ОАЕ - част VIII

В Шарджа има един добре известен хотел, за който упорито се твърди, че е обитаван от духове. Отседналите в него често чуват викове от съседните незаети стаи, водата от душовете потича сама, а лампите се включват без никой да е натиснал ключа са осветлението.

Един от работещите в хотела разказва как веднъж видял малко момче да плаче и да бяга по коридора. Опасявайки се, че момчето може да се нарани, служителят хукнал след него. Видял го как влиза в една стая. Човекът се опитал да отвори вратата на стаята, но тя била заключена. Обадил се на рецепцията да донесат ключ, оказало се, че момчето го няма вътре, а в стаята не е отседнал никой.

Много западни паранормални изследователи, когато посещават ОАЕ, отсядат в този хотел с надеждата да влязат в контакт със свръхестествените му обитатели.

Източник


3 коментара: