19 юни 2018

Летящ хуманоид спуснат от НЛО (случай от 1975)

Един класически случай от миналото. Основните свидетели са двама (Франк и Джак) и това е разказът на единия от тях.

Бе около 1 през нощта и ние пътувахме с кола към Стоктън. Аз шофирах (Франк). По едно време видях някакво сияние напред и сръчках с лакът Джак, който спеше. Подминахме сиянието, но скоро светлината започна да ни следва. Спрях автомобила, оранжевата светлина се приближи още повече към нас. Аз възкликнах "Боже, мой, това е летяща чиния!". Джак вече доста се беше изплашил и искаше да продължим, защото не искал да бъде отвлечен като онези пичове от юга.


Забележка. Намеква се за отвличането на Хиксън и Паркър (Hickson and Parker), друг класически НЛО случай от миналото.


Аз се опитах да запаля колата, но не стана, акумулаторът изглежда бе паднал.

Продължихме да гледаме светлината докато тя напълно спря. Вече можехме ясно да различим апарата. Бе като обърната чиния. Бяхме уплашени, но аз бях и доста любопитен. Не изглеждаше светлината да ни заплашва по какъвто и да е начин, затова излязох от колата и минах от към страната на Джак. Той не пожела да слезе, но свали стъклото на вратата.

Внезапно това нещо изстреля лъч светлина към земята. Някакви черни форми се спуснаха по лъча. Няколко автомобила преминаха покрай нас, но никой не пожела да спре. Междувременно аз запих цигара. Тогава Джак каза, че чува шум идваш от полето. Стори ми се, че някакви хора идват към нас. В този момент се чу див писък и ние подскочихме от изненада. Аз също веднага се върнах в колата. Последва втори писък, този път идващ от доста по-близо. Внезапно някакво голямо черно създание с крила се появи до автомобила. Изглеждаше като грамаден прилеп, ходеше наоколо поклащайки се като пингвин. Гледаше към нас, не мога да си представя по-грозно същество. Имаше плосък нос като на маймуна и подскачаше нагоре-надолу пищейки. Мислехме, че ще ни атакува. Тогава някъде зад нас се зададе камион и съществото разпери крилете си и се издигна във въздуха. Крилата му бяха наистина дълги, от край до край това създание бе по-дълго от автомобила. То не полетя като размаха крила, просто се издигна право нагоре все така с разперени крила. Можехме да го видим как кръжи в нощното небе все така издавайки звуци. След време изчезна в далечината. Осъзнахме, че и оранжевата светлина я няма.

След като камиона ни отмина, дойде магистрален патрул, който повика пътна помощ, която ни изтегли.

*************

Същият месец човек в Оукланд, Калифорния вижда някакво огромно същество кацнало на евкалиптовото дърво зад къщата му. То е толкова голямо, че евкалиптът изглежда като храст в сравнение с него. Има глава като на лешояд и големи сиви крила. Човекът повиква децата си и съседите, които също виждат създанието. След около 5 минути то се издига във въздуха без да размахва крилата си. Дали това е същото същество от гореописания случай?

Източник

ПОДОБНИ СТАТИИ:




Типът НЛО известен като "пура" - "корабът-майка"

1 коментар: