21 март 2018

Слонският хобот в езерото

История от САЩ.

"Аз бях на 11 по това време и често ходех до едно езеро намиращо се близо до нашия жилищен блок в Александрия, Вирджиния. Бе красив слънчев ден, аз бях сам на езерото. Търсех жаби или костенурки като обръщах големите камъни около брега. По едно време с крайчеца на окото си аз забелязах някакво движение навътре в езерото. Обърнах глава на там. Видях нещо, което приличаше на слонски хобот, който се подаваше от водата. Това нещо се завъртя към мен и сякаш ме видя, то веднага взе да се приближава на бърза скорост. Аз, като едно 11 годишно хлапе, бях ужасен. Изпуснах каквито такъми държах и побягнах. Минах през горичката, която отделяше езерото от моя блок. Продължих след това да тичам до блока, след това тичах по стълбището. Почти отнесох вратата с пантите. Не знам защо така ме завладя това желание да избягам. Вероятно аз вече бях на безопасно място в гората, но въпреки това бях продължил да бягам. Нямаше явни признаци на опасност - аз просто бях видял хобот стърчащ от водата, глава не видях, нито тяло, или дори бивник. Защо тогава побегнах? Сякаш самото нещо ми беше втълпило неистов страх.

Не мисля, че това бе наистина слон, не помня по онова време да е бягал някой слон от цирк или зоопарк. Освен това бях на езерото от около 30 минути, все щях да видя как едно такова грамадно животно влиза във водата.

След като влязох в нашия апартамент, аз се зачудих защо избягах. Вече беше изчезнал неистовият страх. Реших да се върна на езерото и да събера нещата си. Върнах се, хоботът го нямаше.

През следващите години многократно съм бил пак на езерото, никога не видях отново това нещо.

Източник

ПОДОБНИ СТАТИИ:
Чудовища в тунели и пещери - част II
Чудовища в тунели и пещери - част III
Чудовища в тунели и пещери - част IV

Няма коментари:

Публикуване на коментар