10 март 2018

Видео на странни обекти над Милуоки, САЩ

27 февруари 2018, 4:43 сутринта. Какви са тези странни обекти? НЕ СА НАСЕКОМИ пред камерата, както някои предположиха. Все още е зима и е твърде студено, за да са се появили каквито и да било насекоми.

Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар