06 август 2017

Класическа среща с Неси от 1933 - на сушата

22 юли 1933, около 16:00. Семейство Спайсър пътували с автомобил недалеч от езерото Лох Нес в Шотландия. Те били сериозни хора, а не някакви хипстъри на почивка. Господин Спайсър бил директор в шивашка фирма и нито той, нито съпругата му биха рискували репутацията си измисляйки тази история.

Както си пътували, на около 180 метра пред тях от храстите изскочило странно същество. Първото, което видели, било дълъг хобот (врат?). Скоро след това на пътя се показало и масивно кръгло тяло, светло сиво на цвят. Съществото се придвижвало чрез "гърчене", подобно на червей. Изглежда на гърба си носело нещо, макар този детайл да не е показан на долната рисунка. По-късно различни изследователи ще спекулират, че може да е носело тялото на някое уловено от него домашно животно - като овца например.


Скоро създанието изчезнало от другата страна на пътя. Когато семейството стигнало до мястото от където Неси е минало, те ясно можели да видят оставените следи.


Това не е единственият случай, в който чудовището от Лох Нес е виждано на сушата, всичките те обаче са от началото на 20 век. Защо след това Неси спира да излиза на брега?

ПОДОБНИ СТАТИИ:
Убити от криптиди
Нова снимка на Неси

Няма коментари:

Публикуване на коментар