09 юли 2017

Мравките са декодирали шифъра на термитите

През Втората световна война за успеха на съюзниците много спомага и това, че гениалният Алън Тюринг успява да дешифрира кода на немската криптираща машина „Енигма”. На Изток японските шифри също са разбити. Така съюзниците четат тайните съобщения на враговете си.

Изненадах се, че и в природата се е получило нещо подобно. Термитите са социални насекоми, които също като мравките, използват химически сигнали, за да комуникират. Те оставят "миризливи" пътеки водещи към храната. Китайски учени в провинция Юнан са изследвали три местни видове термити. Оказало се, че в пътеките им основно присъстват два ферономни компонента - DOE и DDE. Първият преобладава, когато е открит нов източник на храна и все още не са се насочили много термити към него. Вторият става преобладаващ, когато доста работнички са се заели със прибирането на храната.

Термити (снимка Alex Wild):


Мравките са естествени врагове на термитите, някои видове са се специализирали в ловуването им. В китайското изследване е включен и вида Odontoponera transversa, който е един такъв вид. Оказало се, че тези мравки преобладаващо се насочват към термитски пътеки съдържащи повече DDE фероном. Това са пътеките с повече термити и съответно повече плячка за ловуване. Тоест мравките са разбили химическия код на своите врагове и знаят какво означават двете компоненти! Нещата в природата са удивителни.

Източник

Въпрос: дали извънземните вече са разкодирали нашите сигнали, които от около вече век излъчваме в космоса? Твърде е възможно.

ПОДОБНИ СТАТИИ:
Изглежда змиите ловуват на групи

Няма коментари:

Публикуване на коментар