24 януари 2017

Отново за планетата Х

Планетата Х, наричана още и Нибиру, е предполагаемо все още неоткрито космическо тяло в Слънчевата система. И преди съм писал за нея, но нека отново припомня за какво става на въпрос.

През 1976 излиза книгата "Дванадесетата планета" на Зекария Сичин (1920-2010). Тя застъпва хипотезата, че съвременните хора не са еволюирали естествено, а са били генетично създадени от раса антропоморфни същества идващи от планета, която все още не е открита. Нейната траектория пресича равнината в която са известните ни планети под ъгъл от 90 градуса. Тя се появява между Марс и Юпитер на всеки 3600 години.

Сичин винаги е твърдял, че това не са негови измислици, а твърдения записани в древни шумерски текстове.

Зекария Сичин:


Според Сичин (или ако вярвате - според шумерите) Нибиру някога е била свободно носеща се из пространството планета, но преди 4 милиарда години е уловена от гравитацията на нашето Слънце. По онова време Земята (наричана от шумерите Тиамат) е била по-голяма от колкото е сега и се е намирала между Марс и Юпитер.

При едно от своите пресичания на планетарната равнина една от луните на Нибиру се сблъскала с Тиамат, която не само че се разцепила на две (от второто парче се образувала нашата Луна), ами и била изтласкана на днешната си орбита между Венера и Марс. Тиамат станала Земята, а по-малките парчета от нея останали на старата орбита и сега образуват астероидния пояс.


Сега да подложим теорията на Сичин на критичен анализ. Действително ли всичко това го пише в древните шумерски текстове? Редица изтъкнати учени занимаващи се с древна история и древни езици отхвърлят тези фантастични твърдения. Според тях Зекария Сичин тълкува доста фриволно някои старинни текстове, а други направо погрешно. На свой ред Сичин и последователите му отговарят, че маститите академици са избрали да игнорират много неща от древните сказания, защото не се вписват в официалната история.

Другата крайна възможност е всичко да е измислица на популярния автор, но и тя не може да се приеме за съвсем вярна. Всъщност някои от нещата изказани от Сичин са научни спекулации от преди няколко десетилетия (времето по което Зекария пише повечето от книгите си). Примерно още през 70-те години започва да се оформя идеята, че Луната се е появила след сблъсък на нашата планета с чуждо тяло. Тоест Сичин взема смели, но недоказани научни хипотези и ги свързва до колкото може с шумерските митове и легенди.

През следващите години и десетилетия някои от предположенията от книгите на Сичин се оказват верни. Не е ясно обаче дали това се дължи на шумерските текстове. По-скоро правотата в хипотезите на автора идва от другата компонента - недоказаните за времето си научни теории.

Днес официалната наука е съгласна с това, че Луната е била част от Земята отделила се след сблъсък с друго тяло. През 2001 учени дори установяват, че този космически сблъсък е дал начало на земната ротация.

Нещо интересно, за което Сичин се оказва напълно прав. В началото астрономите вярват, че Луната е остатък от другото тяло с което се е сблъскала Земята. Сичин обаче винаги твърди, че тя е част от Тиамат / Земята, а не от Нибиру. Изследвайки изотопният състав на донесените от различни мисии лунни камъни учените установяват, че той е почти напълно идентичен с този на Земята. Тоест някога Луната и Земята са били едно. Случайно ли Сичин налучква това?

Коментар Г.Б: Може да го е налучкал случайно, а може действително да има шумерски текст, който да казва такова нещо. Но на мен по-скоро ми се струва, че Сичин е бил доста хитър и съобразителен автор. Можеше да каже (за по-голяма сензация), че Луната е останка от Нибиру. Но предполагам напълно е съзнавал, че с напредването на науката, рано или късно ще се установи прилича ли Луната на Земята. Ако беше казал, че нашият спътник е бил част от друга планета, а се окаже, че е част от Земята, тогава щеше цялата му теория да претърпи сериозен удар. Затова играе на сигурно - казва, че е част от Тиамат. Ако се бе установило, че Луната има друг състав различен от земния, тогава Сичин щеше дори да твърди, че това е още едно доказателство, че наистина сме се удряли с Нибиру или кръжащ около него спътник.

Остават обаче недоказани други твърдения на Сичин - че някога Земята е била между Марс и Юпитер и че множеството астероиди в нашата система са останки от родната ни планета. А какво да кажем за още по-смелите твърдения - Нибиру и анунаките (съществата живеещи там)?

В края на 2015 и началото на 2016 се появи новината, че астрономи са открили силни доказателства за съществуването на девета непозната планета в нашата система (наричат я Планета 9, а не Планета Х, защото преди няколко години Плутон загуби планетарния си статус и бе сведен до планетоид).


Нима Сичин е на път да се окаже отново прав? По-скоро ще се окаже вярна хипотезата от която е взаимствал той. Още от 80-те години се пускат такива сензационни новини за нова планета в нашата слънчева система. Скоро след това ги отричат. Не е учудващо тогава, че са се появили конспирации твърдящи, че НАСА крие нещо. Обявяват ново откритие и отричат, обявяват и отричат. Между другото и сега някои астрономи отрекоха твърденията на колегите си за новата девета планета.

Така че, дори да се докаже, че неизвестна планета съществува в нашата система, не бих хвалил Сичин за "твърденията му", те не са толкова оригинални. Примерно през 1987 в енциклопедията "The New Illustrated Science and Invention Encyclopedia" има статия посветена на апаратите "Pioneer 10" и "Pioneer 11". В приложената графика са показани не само траекториите на тези две сонди, но дори и предполагаемата орбита на Планетата Х. Като "допълнителен бонус" има още нещо - показано е местоположението на втора (мъртва) звезда в нашата звездна система! Да, освен теории за неоткритата планета Нибиру, има и теории, че Слънчевата система всъщност има две звезди, втората все още неоткрита (или нарочно прикривана).

Това за което мога да похваля Зекария Сичин сега е фактът, че той действително много популяризира някои смели за времето си научни хипотези представяйки ги за древни писания. Много хора са чували за Планетата Х благодарение на неговите книги, а не на статиите на астрономите в научни издания.

А ако пък се докаже, че не просто съществува Нибиру, а дори е населена от някакви същества, тогава ще отдам полагащото се на Зекария. Твърдението за анунаките за разлика от другите неща не е взето от някоя популярна за времето си научна хипотеза, тя е добавка от Сичин. В древните текстове действително се споменават редица фантастични същества и божества. Ще се окаже ли прав Сичин да ги пренесе от древните легенди в космоса?

Източник

1 коментар: