16 декември 2016

Изчезването на легендарния Ромул

Ромул и Рем са двама братя, митични основатели на Рим (753 г. пр. н.е.). До голяма степен се смята от историците, че те са били реално съществуващи личности, макар образите им да са разкрасени. Като това, че са синове на бога Марс и че са закърмени от вълчица. Всъщност по онова време проститутките са били наричани "вълчици", така както днес за леки жени се употребява думата "кучки". Затова някои смятат, че двамата братя са отгледани от проститутка.Ромул убил Рем след свада относно това кой от двамата братя имал подкрепата на боговете да управлява града и да му даде име. Самият той обаче умрял при странни обстоятелства през 717 г. пр. н.е. Разказва се, че Ромул бил в храма на бога Вулкан, заедно с група римски сенатори. Тогава обаче се разразила силна буря и всичко притъмняло. Ромул бил обгърнат от облак. Когато облакът се разнесъл, нямало и следа от основателя на Рим. Според други източници не е имало буря, а слънчево затъмнение.

Някои предполагат, че сенаторите са убили Ромул, насекли са го на малки части и са го изнесли под дрехите си, след това са хвърлили парчетата някъде. Това обаче една ли е възможна хипотеза. Трябва да са го направили изключително бързо докато е траяла бурята / затъмнението и навсякъде е щяло да има разплискана кръв.

За да се обясни изчезването на Ромул се появява друга легенда - че той се е издигнал на небето и е станал бог, римляните започнали да почитат това божество под името Квирин. Тази версия се е лансирала от един римски сенатор, който твърди, че Ромул лично му се явил, за да каже, че вече е бог. Дали пък сенаторите наистина нямат пръст в изчезването на върховния управител на града? Защо иначе ще разпространяват изумителни легенди?

Източник


Няма коментари:

Публикуване на коментар