09 септември 2016

Предсказания за бъдещи технологии - част IV

Пръстен от микроби, който ще ни предупреждава за опасности

Учените днес смятат, че микробите съдържащи се в червата на човека са почти "втори мозък" и са отговорни за това до колко сме добре. В бъдеще хората ще носят пръстени направени от собствените им бактерии. Когато попаднем в неблагоприятна среда, пръстенът ще променя цвета си, това значи, че на микробите им е зле. В такъв случай трябва веднага да се махнем от там, въздействието на средата е лошо.


Сметка за добри дела

Днес хората често съдят за някого по това до колко му е дебела банковата сметка. Има прогноза, че в бъдеще за хората ще съдят по тяхната "репутационна сметка". Както днес получаваме всеки месец сметки за ток, вода и т.н., така в бъдеще ще имаме и "сметки за добри дела". В тях ще се записват всички добри дела и общественополезни неща, които сме направили през изминалия месец.

Моят коментар - отново имам лоши предчувствия за тази идея, ще се злоупотребява с нея и ще насърчава неистинска добродетелност и лицемерие.


Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар