22 май 2016

Вярвания за храни и напитки - масло

В Уексфорд Каунти, Ирландия има интересно народно поверие - че може да се сключи сделка с Дявола, която ще ти позволи да крадеш маслото на другите хора. Жертвите няма да могат да получат никакво масло от гюмовете си, колкото и да бъркат млякото. Сигурен признак, че някой е пострадал от това проклятие е, ако пред прага на къщата си намери малко масло или мазнина. Избавление може да се постигне като се вземе един зъбец от рало и се нагрее до червено в огнището. Това ще накара крадеца сключил сделка с Дявола да дойде в засегнатата къща и да се разкрие.

Явно в Средновековието маслото е било ценна стока, защото и в други части на Ирландия има подобни легенди. Една история разказва за свещеник, който си вървял по пътя, когато видял стара жена да събира утринна роса и да мърмори "елате всички при мен, елате всички при мен". Свещеникът на шега казал "а половината при мен, а половината при мен". Прибрал се у тях и забравил за случката. Скоро обаче разбрал, че в гюмовете му се е получило три пъти повече масло отколкото обикновено, а съседите му се оплакали, че нямат никакво масло. Едва сега осъзнал какво е станало. Сетил се за приказките, че вещиците използват росата, за да крадат маслото. Явно без да иска добрият поп също е станал част от прокобата. Той веднага раздал придобитото повече масло на съседите си. След това издирили старата жена. Тя имала само един стар козел, но къщата и била пълна с масло.

Източник


Няма коментари:

Публикуване на коментар