19 май 2016

"Русалките" на Япония

В японския фолклор има същества, които са наполовина риба, наполовина създания от сушата, приликите им с европейските русалки и сирени обаче свършват до тук. Така наречените "ningyo" са доста различни от красавиците от европейките легенди и като цяло им липсва хубост и грация. Макар да има рисунки като тази дадена по-долу, обичайният образ за японските русалки е доста грозен - земната част от тялото им не е на човек, а на маймуна.


В някои локални варианти "ningyo" дори нямат цял човешки / маймунски торс. При тях цялото тяло е на риба, единствено главата им е по-различна. Тя често пъти е гротескна, с остри зъби и рога. Вариантите познати като "amabie" и "amabiko" дори имат птича човка.


Тези същества се различават от европейските си "колеги" и "колежки" и по магическите си свойства. Докато сирените и русалките примамват хората с магическия си глас, "ningyo" имат съвсем други дарби. Някои могат да сменят формата си и да се превръщат в други създания. Сълзите им са перли, а някои от тях (в частност разновидността "amabie") могат да предсказват бъдещето. Веднъж едно такова същество дошло на брега и предрекло едновременно добра реколта и чума. То още казало, че за да избегнат епидемията, хората трябва да я изобразят точно на картина.


Освен това се е вярвало, че който яде месо от "ningyo" ще живее вечно или най-малкото ще има невероятно дълъг живот. Има много истории на тази тема, но най-известната е "Happyanku Bikuni" (800-годишната будистка). Веднъж един рибар хванал една "ningyo" и я сготвил. Поканил приятелите си на обяд, но те се досетили какво е това месо и се отвратили - не яли, макар че така са щели да получат дълъг живот. Единствено от месото яла 15-годишната му дъщеря. Тя спряла да расте повече. Живяла 800 години, станала будистка монахиня и дълго обикаляла света.

Днес в светилището Tenshou-Kyousha се пази мумия на същество за което се твърди, че е на "ningyo". За него дори има легенда. Това създание веднъж дошло при един принц, за да му разкаже историята си малко преди да умре. Някога то било рибар, който си позволил да лови риба в забранени за това води. Проклятието го застигнало и той се превърнал в "ningyo". Това било последното желание на съществото - принцът да построи храм в който да изложи тялото му като напомняне за това колко е свещен животът и, че не трябва да се убиват риби и животни в техните свещени места.Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар