11 май 2016

Каменната камарата в Барненез - една от най-старите човешки структури

Каменната камарата от Барненез е праисторически монумент намиращ се в Бретан, Франция. Счита се за една от най-старите запазили се човешки структури. Предполага се, че е построена през петото хилядолетие преди н.е. Около точната датировка се спори, но има консенсус, че обектът е изграден в два отделни етапа.

Според една хипотеза първият етап е започнал през 4850 г. пр. н.е. и е завършил към 4500 г. пр. н.е., а вторият съответно през 4200 г. пр. н.е. до 3900 г. пр. н.е. Друго виждане е, че строежът е започнал с две-три столетия по-късно.

Ако може да се вярва на официалната датировка камарата в Барненез е с около 2000 години по-стара от Египетските пирамиди и с около 3000 години по-млада от кулата в Йерихон, която се предполага, че е построена през 8000 г. пр. н.е.


Размерите на камарата са както следва - 72 метра дължина, 20-25 метра ширина на различните места и 9 метра височина. Изчислява се, че са използвани между 6500 и 7000 кубични метра камъни с тегло между 12 000 и 14 000 метрични тона.

Двата етапа на строежа лесно се различават по вида на използвания материал. При първият е използван долерит (познат и като диабаз), който се среща в околността, а при вторият - гранит, който е пренасян от друго място. При първият етап са построени 6 камери, а при втория - 5. Всички входове към тези помещения са от южната страна, до тях водят тунели с дължина 7-12 метра.

На долната графика в зелено е първият етап, а в жълто - вторият:


В син цвят е кариерата от която са се добивали инертни материали през 19 и началото на 20 век. По онова време не се е смятало, че обектът има някакво значение. Едва към средата на 20 век, той е оценен като важна историческа забележителност.


Във вътрешността на обекта са намирани глинени съдове (както от неолитната, така и от бронзовата епоха), каменни брадви и върхове на стрели. По стените има фрески и рисунки.

Често обектът се нарича "гробница", но няма сигурни доказателства, че наистина е бил това.


Скици на някои от стенните рисунки открити в камарата от Барненез:


Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар