18 септември 2015

Древният славянски идол от Украйна

1848 се случва суха година и река Збруч течаща през западна Украйна значително спада. Това позволява на хората от едно малко село да видят нещо странно - каменна фигура подаваща се от тинята, тя ще стане известна в последствие като "идолът от Збруч", който е уникален по рода си. По онова време тези земи са под полско управление и затова фигурата е проучена от Краковското научно общество две години по-късно.

Монолитът има височина от 2.67 метра, има предположения, че е имал и долна част, която е загубена. Може да се раздели условно на три части. Най-долната (67 сантиметра) изобразява брадат и коленичил човек, който крепи хората над него. Мъжът е изобразен от трите си страни като всеки път е обърнал лицето си към гледащия. Не е изобразен обаче отзад, може би защото тогава щеше да се получи неестествено да гледа от към гърба си. Вместо това на четвъртата страна има малко колело или слънчев символ. Втората средна част е едва 40 сантиметра и на нея са издялани четири фигури с разперени ръце - две мъжки и две женски. При една от женските фигури има и по-малко човече. Най-горната част е и най-голяма, тя е 167 сантиметра и изобразява или четири отделни фигури или същество с четири глави. Всяка от фигурите има нещо различно - едната държи пръстен или гривна, другата държи рог за пиене, под третата има кон и меч, а четвъртата няма нищо. Нещо, което ми направи впечатление докато превеждах статията - общия сбор на дадените височини на отделните части, не е равен на дадената обща височина.Като цяло в научните среди се смята, че това е тотем на славянския бог Световит, който е имал четири лица. Един полски историк е смятал, че това са отделни фигури изобразяващи четирите годишни сезона. Руски академик пък е свързвал тотема с Триглав, триглаво славянско божество. Борис Рибаков пише в своя книга, че това всъщност са четири отделни богове - Перун, Мокош, Лада и Дазбог. Някои дори спорят, че идолът изобщо не е със славянски произход, защото е издялан от камък, а славяните са обработвали предимно дърво.

Не само материалът от който е изработен, прави този монолит уникален. Той е единственият напълно запазен славянски идол от времето преди налагането на християнството. Когато около 10 век тази нова религия се появява по земите на днешна Русия, Украйна и Беларус всички стари тотеми са унищожени. Това най-вероятно и обяснява как каменният идол се е озовал в реката - бил е хвърлен нарочно.

Днес идолът може да бъде видян в историческия музей в Краков.


Направени са обаче много негови реплики, които са поставени на различни места из Украйна. Ето една в Олеско:


Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар