12 август 2015

Хипотетични форми на живот: iCHELLs

Професор Лий Кронин от Научно-инженерния колеж към университета в Глазгоу веднъж имал странен сън - той сънувал, че създава живи клетки от метал. Решил да претвори съня си в действителност чрез полиоксометалати - метални атоми свързани към кислород и фосфор. Така създал подобни на балончета клетки които нарекъл "неорганични химически клетки" или iCHELLs.

Екипът на Корнин започнал със създаването на соли от негативно заредени йони на големи метални окиси свързани към малки, позитивно заредени йони като тези на водорода или натрия. След това разтвор на тези соли е впръскан в друг разтвор от големи, позитивно заредени органични йони свързани към малки и негативни такива. Двете соли се срещат и разменят части, големите метални окиси се групират с големите органични йони и формират нещо като черупка или балонче, което е неразтворимо във вода. Чрез модифициране на металния окис, балончетата могат да придобият характеристики на биологични клетъчни мембрани, селективно пропускащи химикали в двете посоки, потенциално позволявайки някакви контролирани химически реакции подобни на възникващите в живите клетки.

Екипът също така успява да създаде балончета в балончетата наподобявайки вътрешната структура на биологичните клетки и дори е отбелязал прогрес в създаването на изкуствена форма на фотосинтезата. Това би спомогнало да се създадат изкуствени растения.

Други учени обаче посочват, че тези "клетки" на Корнин никога няма да бъдат живото-подобни докато не придобият възможности за размножаване и еволюция. Корнин се надява, че и това ще стане някой ден (може би отново ще го види в сън). Потенциалните приложения на тази технология са огромни - от енергетиката до медицината.

ИзточникНяма коментари:

Публикуване на коментар