14 август 2015

Хипотетични форми на живот: сонди на Фон Нойман

Машинният живот е широко дискутирана идея, затова тук ще бъде разгледана само една конкретна разновидност - сондите на Фон Нойман. Те са наречени на унгарския матерматик, който пръв е изказал тази идея в средата на 20-ти век, Джон Фон Нойман. Това са само-контролиращи се и само-поправящи се механизми способни да се репликират. Фон Нойман е смятал, че трябва да имат и някакъв способ да се подобряват с времето, така че всяка следваща построена сонда да е по-добра версия на построилата я т.е. говорим за еволюция.

Скоро други мислители като Фрийман Дайсън и Ерик Дрекслер приложили тази идея към изследването на космоса. Изпращането на само-репликиращи се роботи, ще е най-ефикасния метод за колонизиране на целия Млечен път за по-малко от милион години, въпреки ограничението наложено от скоростта на светлината.

Както Мичио Каку обяснява:

"Една сонда на Фон Нойман е робот създаден да стигне далечна звездна система където да създаде фабрика за хиляди негови копия. Една мъртва луна би била идеална цел, понеже от нея може лесно да се излита и няма ерозия. Тези сонди ще използват депозитите на желязо, никел и т.н. за създаването на фабриката. Ще създадат хиляди копия, които на свой ред ще тръгнат към други звездни системи."

През годините са развити множество различни версии на основната идея. Някои сонди биха могли да служат за разузнаване и наблюдения на други цивилизации (някои учени предполагат, че е възможно ние самите да сме наблюдавани от такива прикрили се апарати). Други сонди ще служат за комуникация и засичане на извънземни радио сигнали. Някои сонди ще са строители на супермасивни структури. Някои ще подготвят дадени планети за заселване. Възможно е дори да има сонди за насочване в правилния път на неразвити цивилизации (като монолитите в "Одисея в космоса" на Артър Кларк). По-обезпокоително е, че може да има сонди-унищожители търсещи и ликвидиращи всякакви органични форми на живот. Затова пък може да има сонди-защитници предпазващи живота от тях.

Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар