10 август 2015

Хипотетични форми на живот: плазмени прахови форми

Органичния живот на Земята е базиран на въглеродни молекулни съединения, в предишни части от поредицата разгледах някои биологични алтернативи на въглерода. През 2007 г. екип учени воден от В.Н. Цитович от Русия документира случаи при които при определени условия неорганични прахови частици могат да се организират в спирални структури, които могат да взаимодействат помежду си по начин много подобен на органичната химия. Това поведение се появява при четвъртото, плазмено състояние на материята при което електроните напускат атомите и образуват маса от заредени частици.

Екипът открил, че плазмата се поляризира, а частиците в нея се самоорганизират в спирални структури, електрически заредени и привличащи се. Те също така могат да се разделят и формират копия на оригиналната структура точно както прави ДНК-то, а също да предизвикват промени в техните съседи. Според Цитович "тези комплексни, самоорганизирани структури проявяват всички свойства благодарение на които можем да ги квалифицираме като кандидати за неорганична жива материя. Те са автономни, репродуцират се и еволюират".

Други учени обаче са скептични към тези изказвания. И макар че спиралните структури образуващи се в плазмата могат да наподобяват ДНК, подобието във формата не означава непременно и подобие във функциите. Нещо повече, дори и тези спирали да се само-репликират това пак не е индикация за живот - облаците също се репликират. Но нещото заслужаващо най-голям скептицизъм е това, че по-голямата част от изследването се базира на компютърни модели, а не на реални наблюдения.

Дори един от участниците в експеримента е заявил, че макар резултатите да наподобявали живот, все пак в края на краищата това било "просто специална форма кристал". И все пак, ако е възможно за неорганичните частици в плазмата да съставят само-репликиращи се еволюиращи форми, те може да са най-широко разпространената форма на живот във Вселената понеже междузвездното пространство е пълно с облаци от звезден прах.

Източник

Между другото в уфологията отдавна има една теория, че някои НЛО може да са всъщност плазмени същества.

Няма коментари:

Публикуване на коментар