02 август 2015

Хипотетични форми на живот: още алтернативни биохимии

В предишните две статии от поредицата разгледах възможни форми на живот базирани на метана и силиция. Това са двете най-популярни теории, но не са единствените.

Друг вариант е химичния елемент бор, той може да формира устойчиви ковалентни молекулни съединения - разнообразни хидриди в които атомите на бора са свързани чрез водородни мостове. Борът също като въглерода, се свързва с азота и съединенията имат химически и физически прилики с алканите, най-простите органични молекули. Проблемът с бора е, че поне до колкото е известно, той се среща изключително рядко. Живот базиран на този елемент хипотетично би съществувал в среди с достатъчно ниски температури, за да бъде амоняка течен разтворител и химическите реакции да бъдат по-контролирани.

Друга хипотетична възможност, която даже получи известна медийна популярност е арсена. Всичкият живот на Земята е изграден от въглерод, водород, азот, кислород, фосфор и сяра, но през 2010 НАСА съобщава, че е намериха бактерия наречена GFAJ-1, която може да включи арсен на мястото на фосфора в клетъчната си структура без странични ефекти. GFAJ-1 живее в богатото на арсен езеро Моно Лейк в Калифорния. Арсенът е отровен за всяко живо същество на планетата с изключение на няколко микроорганизми, които имат поносимост към него. Тази бактерия не само го понася, ами дори го включва в себе си като градивен елемент. Други независими изследвания обаче не са открили арсен включен в ДНК-то на GFAJ-1. Въпреки това е интересна хипотетичната възможност за такъв вид живот.

Амонякът пък е възможна алтернатива на водата при някои хипотетични форми на живот. Примерно в биохимия базирана на азотно-водородни съединения амонякът може да е разтворител и да се използва за изграждането на протеини, нуклеидни киселини и полипептиди. Едни форми на живот базирани на амоняка ще трябва да се справят с ниските температури при които се втечнява. "Твърдият" амоняк е по-плътен от течния. Това едва ли е проблем за едноклетъчни организми, но може да е сериозна пречка за развитието на многоклетъчни. Все пак е добра възможността за съществуването на едноклетъчни на студени планети или в атмосферата на газови гиганти като Юпитер.

За сярата се смята, че е формирала основата за ранния метаболизъм на Земята. Днес все още има организми, които използват сяра вместо кислород в някои екстремни среди. Може би в различни условия на други планети животът базиран на сяра може да вземе предимство. Някои вярват, че и азотът и фосфорът може да заемат мястото на въглерода при някои специфични условия.

Източник

ПОДОБНИ СТАТИИ:
В момента една империя владее части от три континента и тя не е човешка
Хипотетични форми на живот: Метаногени
Хипотетични форми на живот: базирани на силиция

Няма коментари:

Публикуване на коментар