30 юли 2015

Хипотетични форми на живот: базирани на силиция

Живот базиран на силиция е може би най-често срещаната алтернативна биохимия в научната фантастика с най-известен представител - Хорта от "Стар Трек". Идеята е доста стара датираща още от времето на Х. Уелс, който през 1894 спекулира: "Някой би се слисал от едно такова фантастично предположение: силициево-алуминиеви организми - защо не направо силициево-алуминиеви хора - бродещи сред сярна атмосфера, по бреговете на море от течно желязо при температура няколко хиляди градуса по-голяма от температурата на домената пещ".

Силицият е популярен, защото е много подобен на въглерода и може да формира четири връзки като него. Това отваря възможност за биохимична система изцяло базирана на силиция. Той е най-често срещания елемент в земната кора след кислорода. Има вид водорасли на Земята, които включват силиция в процеса си на нарастване. Въглеродът обаче има предимства като това, че е способен да формира по-стабилни и разнообразни структури необходими за живота. Въглеродните молекули включват кислород и азот, с които образуват изключително стабилни връзки. Сложните силициеви молекули имат тенденцията да се разпадат. Освен това въглерода е често срещан във Вселената и то от милиарди години.

Живот базиран на силиция е малко вероятно да възникне в среда подобна на земната, защото повечето от този елемент ще е заключен във вулканични скали изградени от силикатни минерали. Теоретично нещата могат да са различни при високи температури, макар и да няма доказателства засега. Титан, споменат в предишната статия от поредицата във връзка с метаногените, може да е подходящо място за живот базиран на силиция. Нещо повече - той дори може да е основа за съществуването на споменатите метаногени, защото силициеви молекули като силан и полисилан имитират земната органична химия. Все пак и на Титан на повърхността доминира въглерода, а повечето от силиция е дълбоко в недрата на спътника.

Астрохимикът от НАСА Макс Бернщайн спекулира, че живот базиран на силиция може да съществува на много горещи планети с атмосфера богата на водород и бедна на кислород. По този начин би се позволила появата на сложна биохимия базирана на силана с обратими връзки на силиция със селена и телура. На Земята такива организми ще се размножават много бавно, а нашата и тяхната биохимия няма да представляват заплаха една за друга. Те биха могли бавно да погълнат нашите градове, но за да се предотврати това е достатъчно да се използва чук.

Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар