13 януари 2015

Страшна читателска история в гробище

И така, 1996 година баща ми почина, на 49 години. Тогава бях на 16 години. След 40 дни две от съседките и майка ми решиха да отидем рано сутринта преди съмване на гроба. Взехме само червено вино и свещи. Когато стигнахме пред гробищата едната жена каза, че сега трябва да мълчим. След това стигнахме до на баща ми гроба и клекнахме, откъм краката. Една от жените отвори виното и го постави на гроба откъм главата, после клекна до нас. Не мърдахме и зачакахме. Не чакахме дълго. След около 2-3 минути, от очертанията на самия гроб започна да излиза гъст, цигарен дим. Стреснах се, подскочих леко, но една от жените ме хвана за китката. Бързо се успокоих и продължих да гледам. Пушекът започна да влиза в шишето с червено вино. Спря да излиза от гроба и се просмука в шишето. После виното в шишето започна да бълбука, като че ври отвътре. Накрая спря, а виното в шишето се избистри и се появи образ, нещо като черно. Нещо като очертанието на врата, или просто очертанията на гроба, но беше черно. След това от тъмното започна да се показва силуета на баща ми . Беше със същия костюм, с който беше погребан и беше през цялото време с разперени ръце. Всичко продължи около 5-6 минути, а после образът започна да избледнява. Най-странното е, че аз и двете съседки бяхме видели всичко, а майка ми твърдеше, че не е видяла нищо. От този момент на 100 процента вярвам, че съществуват духове. Помня този момент и никога няма да го забравя. Не съм го разказвала за всеки, защото има хора, които са песимисти и биха ме сметнали за луда. Видяното и вълнението няма как да се опишат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар