22 декември 2014

Хатман - същество в две различни форми?

Това е един материал на многоуважавания от мен паранормален изследовател и писател Ник Редфърн, който основно има за цел да промотира една книга на неговата колежка-изследователка Хайди Холис "The Hat Man: The True Story of Evil Encounters". Като оставим на страна явната реклама, все пак в статията има интересни моменти струващи се да се споменат.

Първо да започнем с това, кой е Хатман или "Човека с шапка"? Той е една разновидност на хората-сенки за която споменавам в тази статия:


Отличителна черта при него е, че за разлика от другите хора-сенки, при него може да се отличи поне една характеристика - очевидно от името му - това е шапката, тип бомбе или някаква друга широкопола шапка (каубойска например).

Друг материал посветен на конкретно преживяване:


Да се върнем на статия на Ник Редфърн. Първото нещо, което струва да се спомене, е неговото твърдение, че Хатман е изцяло зъл персонаж. Аз не съм съвсем убеден в това, примерно в дадената по-горе история ("Страшна среща с Хатман"), той действително ужасява жената, която го вижда, което е нормално за ситуацията, но съществото може би иска и да я предупреди за дядо и, което съвсем не е зло или враждебно действие.

По-важен момент от материала е това, че понякога Хатман се явява в типична сенчеста и размазана форма, а друг път има "нормален", макар и необичаен човешки вид. Има брада, черен костюм, палто или пелерина. Съвсем естествено Редфърн прави аналогия с мъжете в черно. Именно това ме затрудни най-много от теориите на Ник - каква е разликата между Хатман в "нормална" форма и типичните мъже в черно? И дали не е по-правилно да наричаме с името "Хатман" само съществата в сенчести форми, а другия тип, да си кажем, че са мъже в черно, за които някой е решил, че и те трябва да са Хатман? Може би действително има объркване и в някои случаи погрешно се използва името, а може би наистина "Хатман в човешка форма" е различен от "мъжете в черно".

Опитах се да разбера от написаното какви са разликите. Ник Редфърн споменава, че Хатман често се появява, когато човека си е легнал, кани се да спи или се събужда. Да, това може да се приеме за разлика - до колкото знам в повечето случаи на "мъже в черно", те не изникват от нищото в спалнята ти, обикновено поне си правят труда да позвънят вежливо на врата, друг е въпроса, че после започват да се държат странно и плашещо. Както казах, това е типичното пристигане на "мъжете в черно", повечето случаи са такива. Повечето, но не всички. Редфърн споменава поне за един случай в който "мъжете в черно" директно са се появили в спалнята на един човек. Дали тогава объркването в имената не е точно обратното? Някои случаи на "мъже в черно" всъщност да са срещи с Хатман?

Следващи разлики. Често Хатман се появява на хора, които са се занимавали с дъска Уиджа, докато "мъжете в черно" се приема, че идват при хора, които са видели НЛО. Отново, Ник казва, че има и нетипични случаи, в които "хора в черно" са идвали при играещи си с въпросната спиритическа дъска. Отново погрешна класификация?

Освен това, след поява на Хатман, виделите го често са споходени за дълго от лош късмет, болест или нещо подобно. Обикновено, "мъжете в черно" само плашат свидетелите еднократно, но няма други лоши последствия. Разбира се, отново има случаи-изключения.

И така кой е Хатман и каква е връзката му с легендарните "мъже в черно" (ако въобще има връзка) ? Според авторката на книгата, която Ник Редфърн толкова усърдно рекламира, Хатман е демонична проява, манифестация на самия дявол. Именно затова, аз надали ще си купя тази книга, едва ли толкова категорично, поне засега, можем да дадем отговор на въпроса, какво представлява това създание.

Източник

ПОДОБНИ СТАТИИ:
Дъска Уиджа довежда човек-сянка в живота на една млада жена
Мотман - случай от 2010

Няма коментари:

Публикуване на коментар