08 май 2014

Защо загубихме войната срещу птиците ему от 1932


Ему войната, наричана още Великата ему война, е неуспешен опит с войска, оръжия и техника да бъдат спрени птиците ему, които унищожавали посевите в Австралия.  Започва на 2 ноември 1932 година и продължава до 10 декември.

След края на Първата световна война, много бивши войници от Австралия и Великобритания получават земи в трудно обработваеми региони на Австралия. С началото на Голямата депресия от 1929 година, тези фермери са насърчени с различни субсидии да произвеждат повече жито. Въпреки това производството и цените на зърнените култури продължили да падат. Проблемът станал още по- сериозен, когато посевите били нападнати от над 20 000 мигриращи птици ему. 

Тогава фермерите  изпратили хора в Министерството на отбраната, за да потърсят помощ. Като бивши войници от Първата световна война, те били наясно с ефективността на картечниците и поискали тяхното използване. Министърът на отбраната- сър Джордж Пиърс (Sir George Pearce), веднага се съгласил. Поставил условие картечниците да се използват само от армията, извозването на силите да се спонсорира от правителството, а фермерите трябвало да осигурят храна, подслон и да платят за амунициите. Министърът най- вероятно е подкрепил странната  операцията, защото смятал че това ще е добро упражнение по стрелба за войниците, а в същото време ще се покаже ангажираност  към проблемите на местните фермери.

Първа ему война

 Mайор Мередих 
Войната е била поверена на майор Мередих  (G.P.W. Meredith) от седма тежка батарея, която е част от Кралската австралийска артилерия. Той взема група войници и две картечници „Луис“ (Lewis Gun), които са широко използвани от британската армия през Първата световна война, както и 10 000 амуниции. Началото на военните действия са забавени заради дъждове. На 2 ноември времето се подобрява и войсковите части са инструктирани да съдействат на фермерите, като  им е поставена цел да съберат 100 кожи, от които да се направят шапки за леката кавалерия.

Първият сблъсък с врага се случва на 2 ноември, край Кемпиън (Campion), където по данни на разузнаването са били забелязани 50 птици. Тъй като били извън обсега на оръжията, местните се опитвали да ги съберат на едно място, но птиците мигновено приемат партизанска тактика и се разпръскват в различни посоки. В същия ден, след още няколко сблъсъка с птиците и няколко картечни залпа, са убити едва десетина птици.
 Kартечници „Луис“ 


Следващият значим сблъсък е на 4 ноември, когато военните разбират че над 1 000 птици настъпват срещу тях. За да посрещнат врага, те се барикадират край един язовир. Този път изчакват емутата да влязат в обсега на оръжията. След края на сражението, се установява, че птиците са понесли само 12 жертви. Хората остават до края на деня на позиция, но не виждат и следа от пернатите.

Военните отиват на юг, за където се знаело, че птиците са много по- питомни. Изпробва се и нова тактика-  слагат една от картечниците на камион, с идеята да преследват бързо бягащия враг. И този опит претърпява неуспех- превозното средство не може да настигне птиците, а  самият камион  друсал толкова много, че човекът с оръжието в него не можел да стреля.  На 8 ноември, 6 дена след началото на войната, 2 500 амуниции са били изстреляни, а броя на убитите птици е противоречив- според някои са били около 50, а според други между 200 и 500. След негативен отзвук в медиите, където се казва, че само няколко птици са убити, е решено военните да се оттеглят.Очевидците на "военните" действия разказват, че птиците били усъвършенствали партизанската тактика- всеки път се разпръсквали на малки групи и в различни посоки. Освен това емутата можели да понесат големи щети, без да паднат и продължавали да бягат, дори и тежко ранени. 

Майор  Мередих (Meredith)  изразява възхищението си така:
„Ако имахме военно поделение, което да издържа на куршуми, колкото тези птици, то щеше да се справи с всяка армия на света. Те срещаха картечните изстрели с неуязвимостта на танкове. „


Втора ему война

След оттеглянето на войската, пернатите подновили набезите си над посевите. Горещото и сухо време влошило още повече нещата. Фермерите отново помолили за помощ. Виждайки опасността, министърът на отбраната подновил операцията. Защитил решенето си пред сената с това, че военната намеса е нужна, заради заплахата върху посевите от голямата популация ему. Било решено да бъдат дадени оръжия на правителството от западна Австралия. Майор Мередих отново бил назначен, заради липсата на опит сред местните части в боравенето с картечници. 


На 13 ноември 1932 година войската отишла на „военното поле“. През първите 2 дена имала относителен успех- били убити около 40 птици, третия ден е описван като „не толкова успешен“. До 2 декември жертвите сред ему стигали до 100 на седмица. Мередих бил отзован на 10 декември. В докладите се твърдяло, че са убити 986 птици, като са използвани 9 860 патрона. Твърди се и че 2 500 птици са умрели от раните си по- късно.  

През 1934, 1943 и 1948 година отново е искана помощ, но тогава е отказана. Вместо това се въвежда парично възнаграждение за всяка убита птица ему. През 1934 година за 6 месеца са раздадени 57 034 награди.Превел и изготвил- Станислав Колев
Няма коментари:

Публикуване на коментар