24 ноември 2013

Да сънуваш числата от тотото

Никога не се знае от коя книга каква история ще изскочи. В момента чета "Град Костенец и котловината след 9.IX.1944 година" от Михо Червенков и попаднах на следния интересен пасаж:

През 1957 г. на площада в селището ни е открит тото-пункт. Любителите на играта са отвън и през гишето поемат и подават фишовете. Ще се стори на някой невероятно, но е истина - касиерката на банката сънувала числата, когато става, ги записва, но забравила шестото число. Трудно и било през деня да напусне работното място и помолила друг да и попълни фиша. Той взема бележката, отива, попълва фиша с нейното име, подава го, смачква бележката и я хвърля в кошчето. Ама тя пада отвън. Той си рекъл, щом тая бележка не пада в кошчето, значи в нея има още хляб, взема я и попълва един фиш от свое име. И двамата печелят петици. С парите той си купува Москвич.

1 коментар: