13 септември 2013

Сънна парализа - дали това е само психологически ефект?

Този материал се базира на статия на Ник Редфърн публикувана тук:


Той започва своя материал със следното лично преживяване:

Една нощ през месец август 2002 имах екстремно преживяване. Бе около 4:00 и бях хем буден, хем не. Не можех да се движа. Внезапно разбрах, че нещо се придвижва бавно по коридора свързващ спалнята с всекидневната. Не можех да видя това нещо, но знаех, че има хуманоидна фигура с глава на вълк и носи дълго черно наметало. То издаваше странни ръмжащи звуци, които изглежда бяха някакъв неразбираем език. Съществото изглеждаше силно ядосано за нещо. Докато се приближаваше към вратата, аз правех всевъзможни опити да раздвижа парализираното си тяло, накрая успях в момента в който нещото влезе в спалнята. В следващият момент съществото вече го нямаше, а аз бях напълно буден. Психолозите наричат това "сънна парализа" и ще кажат, че всичко е било просто дело на моето подсъзнание. Официално това състояние на английски се нарича "хипнагогия" (hypnagogia).

Това е междинния период между съня и будното състояние, в него може да бъдат изпитани редица странни преживявания. Хората често чуват необикновени гласове, често говорещи на неразбираеми езици и имат видения на летящи глави и всякакви същества - от извънземни през демони до призраци. Големият въпрос е, дали всичко това е единствено резултат от работата на човешкия мозък, или има нещо външно, свръхестествено, което е способно да нахлуе в психическия ни мир, докато спим.


В това състояние обаче има нещо, което твърде често се среща и при близки срещи с НЛО и извънземни - това е парализата.

Един такъв случай се е разиграл на 1 юли 1965 край Валенсол, Франция. Маурис Масе е фермер, който работил рано сутринта на полето, когато вниманието му било привлечено от необичаен шум подобен на издавания от свирка. Човекът се огледал и видял обект с формата на яйце и приблизителната големина на автомобил. Две малки фигури се намирали в близост до апарата и тъкмо крадяли от неговите лавандулови растения. Без никакво предупреждение, едно от съществата насочило към Маурис един предмет подобен на тръба и човекът се парализирал. След това съществата се качили в НЛО-то и излетяли в небето. На Маурис му трябвали цели 15 минути преди да се възстанови напълно от парализата.

Има множество подобни случаи. Маурис Масе бил напълно буден при инцидента, как тогава да си обясним очебийните прилики със "сънната парализа"? Може би и при сънната парализа не всичко е "само и единствено в главата ни".


Луис Прауд е един автор който поглежда феномена от по-различен ъгъл от този характерен за официалната психология. През 2009 излиза неговата книга "Тъмни нападения: изследване на паранормалната страна на преживяванията свързани със сънната парализа" (Dark Intrusions: An Investigation into the Paranormal Nature of Sleep Paralysis Experiences).

За жалост Ник Редфърн не влиза в подробности за съдържанието на книгата, единствено споменава как Луис му е разказал в едно интервю от преди време как е имал приятни сексуални преживявания с женски духове при сънна парализа. Ясно е едно - и Ник Редфърн и Луис Прауд съвсем не са убедени, че науката знае всичко за сънната парализа и че това е просто обичаен психически феномен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар