24 август 2013

Джуджета в Детройт

Тази история е изпратена до американския блог Phantoms and Monsters.

Искам да ти разкажа за това което ни се случи на мен и на един мой приятел в Детройт на 3 август 2013. Беше типична съботна вечер, двамата решихме да отскочим до парка Периен и да пушим трева. Беше около 9:30 вечерта.

Ние намерихме пейка настрани от алеите, където можехме да пушим на спокойствие. Вече към 11 ч. решихме да си тръгваме. Тогава чухме шумолене иззад дървета зад нас, както и тънък смях, почти като детски. Първо решихме, че някой си прави шега с нас, изправихме се и извикахме, че няма да се вържем и да спрат с глупостите. Това бе посрещнато с още смях и шумолене.

Изведнъж две малки фигури скочиха от дърветата и почти плавно, реейки се се приземиха на земята. Подскочихме от изненада. Двете човечета изглеждаха от мъжки пол и не бяха повече от метър и двадесет високи. Бяха облечени в зелени костюми и държаха бастунчета. По-късно като си говорихме с приятеля ми, се съгласихме, че много са приличали на Хорнслогъл от кеч федерацията WWE (на снимката).


Те ни гледаха около 5 секунди, без звук, без движение. Ние тотално изтрещяхме и решихме да се разкараме от там възможно най-бързо.

В мига в който взехме да отстъпваме, тези две същества подскочиха към нас. Взеха няколкото метра, които ни разделяха за нула време и скочиха върху ни, смеейки се и пишейки диво. Започнаха да ни налагат с бастуните, които носеха, късаха ни дрехите. Опитвахме се да се предпазим до колкото можем.

Така внезапно както ни нападнаха, така внезапно и спряха атаката. Отскочиха от нас и изчезнаха с маниашки смях сред дърветата. Изправихме се и побегнахме към нас толкова бързо, колкото можехме. Стихнахме у нас и заключихме вратата преди да си поемем дъх.

И двамата бяхме доста наранени - с драскотини и подутини. Не излязохме до сутринта. На другия ден трудно се движехме - всичко ни болеше. Никога не бяхме виждали такива същества преди и не можем да намерим обяснение за това какво ни атакува онази нощ. Никога не съм мислил, че ще видя нещо подобно насред Детройт, но ето че видях.

Както Лон, собственикът на Phantoms and Monsters казва: "може би просто тревата е била твърде добра?".

Връзка

1 коментар: