03 март 2013

Чудовището от Флатудс - дело на военните?


В този материал от Ноември 2012 съм описал така нареченото чудовище от Флатудс (както и редица други извънземни):


Ето и цитат от там:

Малко са извънземните същества, които да са причинили такъв терор сред очевидците, както това е направило така нареченото "чудовище от Флатудс". Това се случило на 12 септември 1952 в Западна Виржиния. Първо някакъв обект (метеор или НЛО) бил видян от много хора да пада върху хълм близо до Флатудс. Група деца и възрастни тръгнали да го търсят.

Скоро забелязали пулсираща сфера с диамътър от няколко метра. Едно от децата забелязало двойка очи да ги наблюдава между дърветата. Когато насочило фенерчето си натам, всички видели огромна зловеща фигура висока поне 3-4 метра. Фигурата била облечена в нещо подобно на черна роба със заострена качулка, подобно на монах, но лицето, което ги гледало изпод качулката не било на никой монах. Било кръгло, червено на цвят, със светещи очи.


Докато ужасената група от НЛО-търсачи гледала в потрес, съществото бавно тръгнало към тях съскайки. Не е изненада какво се случило след това, всички си плюли на петите и развили скорост като за световно! Срещата била толкова ужасяваща, че през следващите часове мнозина страдали от пристъпи на истерия. На следващия ден редакторът на местния вестник, както и мнозина други обходили местността, но чудовището и неговата сфера били изчезнали. Хората все пак намерили странни следи по земята, място със смачкана трева. Навсякъде се носела странна миризма.

********************

През 2010 известният автор Ник Редферн прави интересно заключение в тази си статия:


Той предполага, че "чудовището от Флатудс" е експеримент на американските военни.

Няколко дни преди да напише своята статия, Ник се сдобил с копие на публикувания на 14 април 1950, военен анализ озаглавен "Използването на суеверията за психологическа война" написан от Джийн М. Хънгърфорд (Jean M. Hungerford) от военновъздушните сили на САЩ. Целият документ е 37 страници. Това, което направило най-силно впечатление на Ник Редферн е бил един конкретен пример за психологическа война.

По време на Втората световна война, при настъплението на съюзниците през Италия, англичаните провели хитроумна операция. Те преминали през няколко села с плашило високо около 3 метра, което примигвало със светлини и издавало зловещи звуци. Необразованите и суеверни селяни си плюли на петите и от където минели, разнасяли слуха, че идва самият дявол. Това накарало още селяни от други села да натоварят каквото могат на каруци и също да побегнат. Пътищата се задръстили с каруци и това изключително много затруднило отстъпващите немски войски. На няколко пъти изнервените германски танкисти минавали директно през тълпите селяни, което още повече засилило омразата на италианците срещу тях. Психологическата операция определено била успешна - врагът бил затруднен в изтеглянето и прегрупирането си, а местното население започнало да проявява враждебност към немците.

Ник Редферн отбелязва удивителните прилики между чудовището от Флатудс и плашилото на англичаните - подобна височина, светлини и т.н. Дали през 1952, американските военни не са решили да направят свое собствено плашило и дали случилото се във Флатудс не е било просто проверка дали то ще има същия страховит ефект върху хората?

1 коментар: