14 януари 2013

Край Жирновск е намерена сплав неизвестна на науката

Жирновск е град в Русия и се твърди, че край него е намерен малък обект, чиято твърдост е по-голяма, отколкото на материалите, използвани в космическата индустрия.

При една от своите експедиции в района изследователите на аномалните явления Геннадий Белимов и Роман Валиулин попаднали на забележителен камък. Те решили да си го вземат като сувенир.

"Първото нещо, което ми хвана окото - това бяха отворите с една и съща форма от двете страни" - казва кураторът на изследователската група "Съзнание" Роман Валиулин.

Изследователите искали да го срежат, но това се оказало почти невъзможно. Все пак успели да отделят една малка част и да я занесат в една научна лаборатория.

Според геолозите парчето е на 90 милиона години!

Образецът попаднал и в ръцете на Валентин Боевой, инженер и експерт в металографска криминална лаборатория.

"Когато огледа камъка, Валентин видя, че той е бил разтопен и вероятно съдържа елемент, неизвестен на науката" - продължава Валиулин.

"Аналог на веществото, известен на науката, не съществува" - с тези думи завършва официален документ от изследванията.


Източник: Все для Вас
Дата на оригиналната публикация: 26 Декември 2012
Връзка

Няма коментари:

Публикуване на коментар