26 ноември 2012

За някои Земята все още е плоска

През Средновековието господстващото мнение е било, че Земята е плоска. Вярвало се е и в други глупости - че Слънцето се върти около Земята и т.н. Хора са изгаряни на клади защото са оспорвали тези твърдения. И макар още в античността някои философи и мореплаватели да са се досетили, че нашата планета е сфера, то това виждане се налага едва през Ренесанса. Въпреки това обаче все още има хора, които вярват, че Земята е плоска. Не става въпрос за проява на екстравагантност или опит да привлекат внимание - те действително вярват в това.

Тези хора са се обединили в "Обществото на плоската Земя" (Flat Earth Society). То има около 200 членове. В долното видео от YouTube е дадено кратко интервю с президента на организацията Даниел Шентън. Според него Земята е диск. Не е сигурен за звездите и другите планети, но Земята е диск. Как си обяснява гравитацията тогава? Според него този диск се движи нагоре в пространството и това създава това притегляне, което ние наричаме гравитация. Ами множеството снимки от космоса и другите научни доказателства? Всичко е фалшифицитано! Това е една голяма конспирация да се скрие истината, че Земята е плоска!Източник: Unexplained Mysteries
Дата на оригиналната публикация: 31 октомври 2012
Връзка

Няма коментари:

Публикуване на коментар