23 октомври 2011

Клекналата гора в Полша

В северозападна Полша (близо до Грифино) има странна гора. Около 400 иглолистни дървета са израсли така сякаш са приклекнали - при това всичките в една посока (на север). Тази група дървета е посадена през 1930 и е обградена от нормални прави борове.

Предполага се, че това се е получило в резултат на човешка намеса (макар че не е доказано напълно). Изглежда дърветата са подложени на някаква механична сила за да израстат по този начин. Има спекулации, че са били предназначени за мебели или ребра на лодки.

Източник


1 коментар: