05 юни 2011

Много странна история с пчели-шпиони

Тази история е изпратена на администратора на сайта от където е направен превода от пенсиониран учен работещ за правителството. По обясними причини, човека е запазил анонимност. Той дълги години е работил по разработването на нови не-смъртоносни оръжия.

Веднъж той забелязал, че група големи пчели проявяват необясним интерес към него и се движат в унисон помежду си, сякаш го сканират. Той замахнал към тях и те се разпръснали в различни посоки, но след малко отново се събрали заедно - сякаш са едно цяло синхронно движещо се тяло. Той преброил шест пчели, отделно няколко други сякаш разучавали (отново в тандем) кухненския му прозорец. По едно време му се сторило, че една пчела сякаш излъчила за част от секундата съвсем тънък зелен лазарен лъч през прозореца. В този момент разбрал, че това не са обикновени пчели.

Човекът седнал на масата си за да се заеме със следобедната си закуска, но пчелите от първата група продължили да сканират лицето и тялото му. Това го накарало да излезе навън от къщата като по пътя се опитал да удари пчелите - само една обаче паднала на земята.

Когато се върнал след 30 минути, видял, че мравки вече са наобиколили тялото на падналата пчела. Той я вдигнал и решил да я разреже за да провери една своя догадка. С бръснарско ножче срязал главата на пчелата. От вътре се показала златиста метална сфера. Заснел пчелата и сферата след това ги прибрал в два пощенски плика, защото искал да ги занесе за изследвания.


След около 4 часа чул странен жужащ звук. Тръгнал да търси източника на звука, но вместо това видял, че пликът с пчелата липсвал, а този в който бил поставил сферата бил с малка дупка. Самата сфера я нямало.


Цялата тази история (разбира се, ако е вярна) навежда на теорията, че някои правителства разполагат с достатъчно развита микро- и нано-технологии, които могат да бъдат вграждани в насекоми и да се използват за шпиониране. Друга теория е, че това всъщност е дело на извънземна раса, използваща пчелите за да наблюдава от близо хората.

Източник

ПОДОБНИ СТАТИИ:


НЛО, зомбита и призраци в полицейските архиви на Уелс

Няма коментари:

Публикуване на коментар