23 април 2011

Астероидните спътници на Земята

Освен Луната, може да се приеме, че Земята има и други естествени спътници - астероиди, чиято орбита по един или друг начин е свързана със Земята.

Някои от тези астероиди имат доста странна орбита, като показаният на графиката. Първоначално астероидът се движи по вътрешната окръжност около Слънцето. След това обаче стига до точка А, където попада под влиянието на Земята. Тя променя орбитата му и астероидът прединава през точка B, докато стигне до точка C от външната окръжност. Тук той се движи по-бавно и от Земята изглежда сякаш се връща назад, макар да продължава да се движи в все същата посока около Слънцето. След известно време Земята го достига (точка D) и отново променя орбитата му, връщайки го на вътрешната окръжност (точка E). Тук астероидът отново забързва движението си, докато не стигне отново до точка А и цикълът се повтаря.

Източник


Няма коментари:

Публикуване на коментар