27 април 2011

Нов четвърти клон на живота ?

Живите организми на Земята се разделят на три клона (царства). Те са:

1. Еукариоти - техните клетки притежават ядро. Всички растения, животни и гъби, както и много едноклетъчни организми спадат към това царство.

2. Бактерии - едноклетъчни организми без обособено ядро, а само ядрена зона, наречена нуклеоид.

3. Археа - едноклетъчни микроорганизми, в клетките на които липсва клетъчно ядро или други мембранно-разграничени органели.

Но д-р Креиг Вендер (Craig Venter) вярва, че е попаднал на четвърти клон. Пътувайки с яхта по света, той е открил гени, чиято ДНК не спада към никоя от трите познати групи. Тези гени може да представляват просто необичаен вирус, но може наистина да са непознат до този момент биологичен клон. Проблема е, че не се знае точно от къде са взети пробите, защото докато пътувал по света, ученият загребвал морска вода и едва по-късно преминал към изследвания.

Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар