22 март 2011

Фламингота падат от небето в Сибир

От няколко години в Казахстан и Сибир все по-често се забелязват птиците фламинго (виж дадената карта) - те не са характерни за тези места. На какво се дължи появата им ? Климатичните промени ?

Снимките на това паднало и прибрано от едно семейство фламинго са направени през 2003.
Връзка за повече информация (на английски)

Няма коментари:

Публикуване на коментар