18 март 2011

"Супер Луна" на 19 март 2011 - още природни бедствия ?

Утре, 19 март, Луната ще се намира най-близко до Земята за последните 18 години (356 577 километра). Освен това ще е пълна.

Има прогнози, че това ще доведе до още природни бедствия (сякаш са малко тези от последните дни - за тях и особено за земетресението в Япония също има изказвания, че са причинени от гравитацията на Луната).

Влиянието на спътника на Земята е доказано от науката - приливите и отливите на моретата и океаните се дължат на Луната. Тя влияе и на психиката на много хора. Така, че нищо чудно да станем свидетели на ужасяващи неща...

Източник

Обновление:

Единствено се случи това:

"Суперлуната" от 19 март виновна за изплуването на стотици бомби?

Няма коментари:

Публикуване на коментар