11 януари 2011

Река става зелена на цвят във Виктория, САЩ

В последните дни на 2010 малка река в щата Виктория потича със зелен цвят. Поредното предзнаменование за края на света ? Не и според официалните власти взели проби от реката - цвета се дължи на неотровно синтетично вещество. Не е ясно кой и защо го е изсипал в реката.

Връзка за повече информация (на английски)


Няма коментари:

Публикуване на коментар