25 ноември 2010

За първи път учените успяват на създадат антиматерия

Изследователите от ЦЕРН, домът на Големия Андронов Ускорител са успели да създадат и запазят за част от секундата 38 атома анти-водород. Анти-водород е бил създаван и преди, но веднага е бил унищожаван при сблъсъка си с нормалната материя.

Екипът работил по проекта казва, че изучаването на антиматерията ще позволи да се провеждат преди невъзможни опити с фундаментално значение за физиката.

Настоящият "стандартен модел" предполага, че всяка частица - протон, неутрон, електрон и цял набор от други екзотични частици имат своята анти-частица. Примерно съответстващата на електрона се нарича позитрон.

Една от настоящите загадки на физиката е защо светът е изграден от материя, а не от антиматерия след като се предполага, че при раждането на вселената е имало равен брой от двете.

Връзка за повече информация (на английски)

Няма коментари:

Публикуване на коментар