27 юли 2010

Лунен елеватор до 10 години ?

Макар идеята за космически асансьор да не е нова (датира от повече от век), досега не е прилагана на практика. Сега обаче някои изследователи и разработчици твърдят, че има голям шанс това да се случи през следващите 10 години.

Принципа на действие на лунния елеватор е следният:

Чрез обикновена космическа ракета се издига превозвания товар до космически порт, който е свързан с Луната чрез подобна на въже конструкция - именно по нея се осъществява по-нататъшното придвижване на товара. Тук се използва слънчева енергия, която е значително по-евтина от ракетното гориво.


Източник: Universe Today

Няма коментари:

Публикуване на коментар