16 май 2010

Първият кръг сред житата във Великобритания за 2010

Тази година "сезонът" на житните кръгове в Англия се открива с кръг близо до Уилтшър. В съседство се намират останките на укрепление от желязната ера. Това дали е случайно?

Връзка за повече информация (на английски)
Няма коментари:

Публикуване на коментар