03 март 2010

Ясна снимка на привидение...отново

На тази снимка е показано съборено старо английско училище, построено през 1936. На нея се вижда и призрачно момче в дрехи характерни за 30-те години на ХХ век. Дали това е истински феномен или измама ? Вероятно е фалшификация. Просто наскоро се появиха няколко твърде ясни "призрачни снимки"...

Призрачно момиче - Абъргейл, Уелс

Снимка на деца-фантоми в австралийско гробищеВръзка за повече информация (на английски)

Няма коментари:

Публикуване на коментар