05 януари 2010

Магнитният полюс на Земята потегли към Сибир

Геолози установиха, че скоростта на преместване на земните магнитни полюси е достигнала рекордни стойности за цялата история на нейното измерване - 64 км. за една година.

Към момента магнитният полюс усилено се придвижва към Сибир. Това е доста сериозна промяна, като се има предвид, че при първото му измерване в самото начало на XIX в. той е бил на канадска територия - близо до остров Елсмир.

В началото на XX в. е установено, че полюсът постепенно мигрира, като скоростта на движението му постепенно се засилва. През 1904 г. тя е била 15 км. на година, а през 2007 г. е достигнала 55 - 60 км. на година.

Според учените движението на полюса е причинено от движението на течното метално ядро в недрата на планетата. Този процес би могъл в крайна сметка да доведе до промяна в полярността на магнитното поле на Земята и се предполага, че подобно събитие се е случвало многократно в миналото.

Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар